หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2558   • กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2559
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 58 28 มิ.ย. 58
3/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 58 19 ก.ค. 58
4/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 3 ส.ค. - 9 ส.ค. 58 23 ส.ค. 58
5/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58
6/2558 ขอนแก่น 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 58 18 ต.ค. 58
7/2558 สุราษฎร์ฯ 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 58 8 พ.ย. 58
8/2558 เชียงใหม่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 58 22 พ.ย. 58
9/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 17 พ.ย. - 23 พ.ย. 58 13 ธ.ค. 58
1/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58 10 ม.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 5/2558 ก่อนกำหนด
คะแนน SMART-I ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
จากเ...

การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2558
ด้วย ศูนย์ทดสอบทักษะฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 6/2558 (ขอนแก่น)
ศูนย์ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SMART for Undergraduate Level (สำหรับปริญญาตรี) ครั้งที่...

แจ้งสนามสอบ SMART-I ภูมิภาค
ตามที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้แจ้งกำหนดการสอบตามภูมิภาคต่าง ๆ ไปแล้วนั้น

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรับตรง และการใช้ผลคะแนน ประจำปี 2559
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปีการศึกษา...

กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2559
กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ซึ่งไม่แสดงในตารางกำหนดการสอบ SMART-II
ครั้ง...

กำหนดการสอบ SMART-I ประจำปี 2558
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการฯ ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการสอบ SMART-I ...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2558 5 ม.ค. - 12 ม.ค. 58 17 ม.ค. 58
2/2558 23 มี.ค. - 29 มี.ค. 58 4 เม.ย. 58
3/2558 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58
4/2558 30 พ.ย. - 14 ธ.ค. 58 19 ธ.ค. 58

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 10369455 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:53