หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 58 28 มิ.ย. 58
3/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 58 19 ก.ค. 58
4/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 3 ส.ค. - 9 ส.ค. 58 23 ส.ค. 58
5/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58
6/2558 ภูมิภาค 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 58 18 ต.ค. 58
7/2558 ภูมิภาค 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 58 8 พ.ย. 58
8/2558 ภูมิภาค 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 58 22 พ.ย. 58
9/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 17 พ.ย. - 23 พ.ย. 58 13 ธ.ค. 58
1/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58 10 ม.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการสอบ SMART-I ประจำปี 2558

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการฯ ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการสอบ SMART-I ...


SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2558 5 ม.ค. - 12 ม.ค. 58 17 ม.ค. 58
2/2558 23 มี.ค. - 29 มี.ค. 58 4 เม.ย. 58

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 9720058 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4